BYGGPROJEKTERING

Vi ser till att det går att bygga

Med vår långa erfarenhet och kontaktnät kan vi som partner skräddarsy projekten.
Vi co-ordinerar specialkompetens efter behov och kan hantera myndighetskraven.

- RELATIONSHANDLINGAR / UNDERSÖKNINGAR
- FÖRSLAGSHANDLINGAR
- BYGGLOVSHANDLINGAR
- FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
- HANDLINGAR TILL STARBESKED
- BYGGHANDLINGAR
- HANDLINGAR TILL SLUTBESKED

Varje kund har specifika krav och önskemål. Då tar vi fram de handlingar och gör de utredningar som behövs.
Vi samordnar med andra projektörer.