ARKITEKT

Arkitekten skall vara lyhörd och ha bred kompentens. 

Det är mycket att ta in och ta hänsyn till när man designar ett hus. Det ena bygget är sällan likt det andra. Så det gäller att förstå förutsättningarna och hitta möjligheterna. Även om det är ett stort ansvar så ser vi gärna projekt där vi som projektledare kan vara med och styra genom hela projektet. 

Bostäder

Anpassade områden för människor och natur